Vesti

Ribolovne dozvole za 2017

USR Čikla vrši prodaju dozvola za rekreativni ribolov za 2017 godinu

Dozvole za Gornje podunavlje 4.000 dinara (nema povlašćenih).

Dozvole za teritoriju Republike Srbije ( tok kanala Dunav-Tisa-Dunav nizvodno od predvodnice kod Kupusine ) 6.000 dinara.

Povlašćene dozvole :
– Penzioneri 3.000 dinara
– Ratni vojni invalidi i invalidi sa 80% invaliditeta 600 dinara (važi isključivo za Vojvodina vode)

 

Kontakt telefon : 061/189-2951 064/209-7450 ili u prodavnici Deon ribolov